Naklejki na zamówienie.

Sitodruk w produkcji naklejek.

Sitodruk, jako technika druku jest znany od bardzo dawna. Za twórców sitodruku i pierwszych drukarzy tą metoda uznaje się Japończyków.

Sitodruk jest techniką druku polegającą na nanoszeniu farb na przygotowany nośnik przez sito, będąca jednocześnie formą, kształtującą obszar i kształt zadruku. Ta technika drukarska wykorzystywana jest do wielu zastosowań, również nie związanych z branżą reklamową.

WYCENA DRUKU NAKLEJEK

Druk naklejek również jest możliwy z zastosowaniem tej techniki. Podłożem jest najczęściej wtedy folia samoprzylepna. Ten rodzaj druku ma zastosowanie szczególnie tam, gdzie należałoby użyć barwy białej w druku naklejek. O ile sam kolor biały nie musi być wykorzystywany do produkcji naklejek na folii białej, to do druku na folii transparentnej sitodruk jest odpowiednim zastosowaniem.

Stanowi on brakującą, często wykorzystywaną w projektach barwę, oraz może służyć jako poddruk pod jasnymi kolorami w celu uzyskania ich prawidłowej barwy na folii transparentnej.

Naklejki drukowane w technice sitodruku stanowią oddzielną grupę tego typu realizacji z uwagi na możliwości oraz ograniczenia wynikające z druku tą techniką. Sitodruk znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie barwy użyte na projekcie określone są przez skalę Pantone.

W takiej sytuacji nie ma mowy o rozbieżności kolorystycznej wydruku względem projektu, jak to może być czasami spotykane w innych wydruku innymi technikami.

WYCENA DRUKU NAKLEJEK

Są też ograniczenia. Sitodruk drukuje konkretnymi kolorami. Nie uzyskamy tu przejść tonalnych, czy odbicia zdjęć lub reprodukcji.

W druku naklejek będą to kształty projektowane bardzo często w technologii grafiki wektorowej, czyli kształty, litery czy znaki określające kontury czy obszary.

Jednak i ten rodzaj druku można doskonale wykorzystać do niewielkich realizacji, jakimi są naklejki drukowane na folii samoprzylepnej.

Podany obok przykład projektu naklejki doskonale nadaje się do wykonania w technice sitodruku. Naklejki drukowane w ten sposób uzyskają doskonale odwzorowane barwy, określone w skali Pantone na etapie przygotowywania projektu.

WYCENA DRUKU NAKLEJEK

Published by

Andrzej Łukomski

POLINAL Producent oznakowań